رازهای پنهان
علوم ماورالطبیه و علوم غریبه
لینک دوستان

تمایز سحر ، کرامت ومعجزه

مرحوم مجلسی به نقل از مازری آورده است : فرق بین سحر و معجزه و کرامت در این است که سحر به کمک اقوال و افعال ساحر انجام می شود، ولی کرامت غالباً به صورت غیر منتظره انجام می گیرد. معجزه هم در مقام تحدی برای پیامبر صورت می پذیرد.

امام الحرمین می گوید: سحر از فرد فاسق ظاهر می شود،ولی کرامت و معجزه هرکز از فاسق ظاهر نمی شود ، شارح المقاصد گفته است: سحر اظهار امر خارق العاده از فرد خبیث و پلید در انجام اعمال مخصوصی است که نیازمند یادگیری می باشد و از این دو نظر،از معجزه و کرامت جدا می شود و به زمان ومکان و شرایط خاصی اختصاص می یابد و چه بسا ساحر فردی فاسق و فاجر باشد، در حالی که معجزه و کرامت به زمان و مکان خاصی بستگی ندارد.

 

[ جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:47 ] [ jarjor ]

سحر و جادو از دیدگاه علم و دین

 

معنای سحر وحقیقت آن چیست؟

آیا سحر مطلقاّ حرام است؟ آیا در بعضی موارد و بعضی از اقسام آن جایز است؟

جنبه جامعه شناختی ندارد و بیش تر به فقه مربوط می شود. پیش از آن که به بررسی سحر و جادو از منظر دینی بپردازیم و منظر جامعه شناسان را در این باره جویا شویم،لازم است (سحرو جادو) را در اصطلاح جامعه شناسان و علماء دینی و لغت، مورد مطالعه قرار دهیم.

بفرمایید...


ادامه مطلب
[ جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:51 ] [ jarjor ]

آیا سحر واقعیت دارد یا نه؟

 

در این که آیا سحر واقعیت دارد یا جزو خرافات می باشد، بین علمای اسلام به خصوص علمای شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد بیش تر علمای شعیه سحر را صرف خرافات می دانند و به این آیه قرآن استدالال می کنند که «فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحر هم انها تسعی» (طه آیه 66)

«فلما القوا سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم.» (اعراف آیه 116)

اما از بین اهل سنت بعضی ها قایلند به این که سحر واقعی است.

شیخ طوسی (رحمه ‌الله) از بزرگان علمای شعیه در کتاب خلاف می گوید: نزد بیش تر علما و ابی حنیفه و اصحابش و مالک و شافعی ، سحر حقیقت دارد و با جادو می توان کسی را کشت یا مریض کرد یا دستش را قلج نمود یا بین زن و مرد تفرقه انداخت و چه بسا اتفاق می افتد که فردی در عراق شخصی را در خراسان سحر کرده او را می کشد.

در مقابل ابو جعفر استر آبادی می گوید : سحر حقیقت ندارد بلکه صرف تخیل و شعبده و چشم بندی است. افرادی بزرگی مثل علامه حلی (رحمه ‌الله) در حقیقت داشتن سحر تردید کرده و مواردی از سحر را، که در تارخ ذکر شده ،نقل کرده اند.

مرحوم مجلسی می گوید: بیش تر علما بر این عقیده اند که سحر از خرافات است. اما این که چرا اثر می کند و هیچکس منکر اثر سحر نیست. در مقام توجیه اثر سحر گفته اند :اگر مسحور بداند که درباره او سحر کرده اند. توهم مسحور شدن باعث می شود که اثر سحر در او ظاهر شود:مثل تلقین به مریض ،اما اگر اصلاً نداند که درباره او سحر کرده اند ، در این خصوص با آن که هیچ یک از علما منکر این نوع اثر نشد ه اند. ولی هیچ گونه توجیهی برای آن نداردف مگر آن که بگوییم این اعمال بر اثر استخدام جن و شیاطین علیه شخص مسحور انجام می شود.

اما در خصوص دو نوع دیگر از سحر کهانت و شعبده ظاهراً در حقیقت داشتن آن اتفاق نظر وجود دارد و کسی مدعی خرافات بودن آن نشده است. در خصوص چشم زخم نیز مرحوم مجلسی به نقل خطابی حدیثی ذکر می کند که چشم در نفوس انسانس تاثیر دارد.

اما آن ها که می گویند سحر واقعیت دارد، به موارد تجربی در جامعه استناد می کنند که مکرر دیده شده است بر اثر سحر، محبتی از شخصی در دل دیگری ایجاد شده یا زن و شوهری صمیمی بر اثر سحر از هن جدا گشته اند و یا چیزهایی سرقت شده و گم شده پیدا می شوند.

قرآن نیز در ماجرای هاروت و ماروت در آیه 102 سوره بقره می فرماید:« وما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منها ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بضارین من احد الا باذن ‌الله»

امام صادق (ع) در پاسخ به زندیق مصری را ذکر کرد که آن جا که چای ایجاد موجودی یا عوض کردن صورت او در میان باشد ساحر عاجز است. اما آنجا که پای ضرر زدن به غیر یا امثال آن در کار باشد، دست ساحر باز است و توانایی چنین کارهایی را دارد...

ولی دو دسته چه آن ها که سحر و جادو را امری واقعی می دانند و چه آن ها که آن را گول زدن و حلیه و خدعه و خرافات می دانند. همه متفق القول اند که سحر تاثیر عجیبی در عالم خارج دارد و در این زمینه به امور تجربی و خارجی استدلال می کنند و قایل اند که این گونه اعمال در اعصار گذشته بیش تر رواج داشته است و هرچه در زمان جلوتر میرویم از رواج آن کاسته می شود.

[ پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 10:21 ] [ jarjor ]

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

اقسام سحر

-          سحرمنجمان که ازطریق نجوم درصدد پیش گویی حوادث عالم برمی آیند یا توسط علم نجوم طلسم می کنند.(البته اطلاق نام "سحر"به پیش گویی مسامحه به نظرمی رسد.)

-          افرادی دارای نفوس قوی که می توانند دیگران را سحرکنند.بعضی با ریاضت های غیرشرعی چنا ن قدرت روحی پیدا می کنند که به صرف اراده خود می توانند کارهای خارق العاده انجام دهند:مثل بازداشتن قطارازحرکت.

-          سحر به کمک اجنه وبا تسخیرجن، اجنه موجودات لطیفی هستند که روی کره زمین زندگی می کنند.آنان روح مجرد نیستند، بلکه چون از لطافت خاصی برخوردارند می توانند خود را به هر شکلی درآورند.

احضار اجنه برای کسی مقدر است که اوراد خاصی را که شامل قسم دادن و صدا زدن آن ها با اسم است، بداند و آن ها را مکرر بخواند تا مجبور شوند در محلی که شخص احضار کننده می خواهد حاضر شوند. برخی از کسانی که مبادارت به احضار اجنه می کنند اذعان می دارند که اجنه نیز مثل ما انسان ها زندگی اجتماعی دارند

-          شعبده که عبارت است از حرکات سریعی که بیننده خیال می کند شعبده باز افعال عجیبی را انجام می دهد، در حالی که با سرعت دست از خطای چشم بیننده استفاده می کند.

-          جلب قلوب مردم با عوام فریبی

-          سخن چینی

-          اعمال عجیب که از ساختن الات مکانیکی بر اساس حساب هندسی درست می شود مثل مجسمه رقاص

-          خواص عجیب بعضی مواد شیمیایی و ادویه یا تدخین بعضی از گیاهان مثل حشیش که موجب زوال عقل می شود یا خوردن بعضی از غذاها که موجب فرح یا حزن بی دلیل می شود.

-          علامه مجلسی در بحارالانوار چشم زخم را نیز جزو جادو می شمارد و دراستدلال بر این مطلب می نویسد : هنگامی که چیزی در نظر انسان خوب جلوه کند حواس او در آن چیز متمرکز می شود و این از قدرت روحی شخص است که در اشیا یا اشخاص تاثیر می کند.

مرحوم مجلسی در جای دیگری می نویسد: انسانها در این قدرت روحی متفاوت هستند. آنها که قدرت روحی بالاتری برخوردارند با دیدن چیزی که توجه آن ها را به خود جلب می کند به خصوص بیش تر دید نی ها روحش در آن چیز اثر می گذارد و بر اثر خباثت باطنی که برخی دارند ضرری بر آن وارد می کنند. پس تاثیر متعلق به روح فرد است. همان گونه که مرتاض با صرف اراده می تواند وسلیه ای را از حرکت باز بدارد. این گونه اشخاص نیز با دیدن چیزی و جلب شدن توجهشان به آن می توانند در آن تاثیر بگذارند. بر این اساس ، می توان چشم زخم را جزو قسم دوم دانست.

-          کهانت که عملی است موجب اطاعت اجنه از کاهن.

به عبارت دیگر شخص کاهن اجنه را به خدمت می گیرد. با آن که کهانت جادو نیست ولی شبیه جادو می باشد.

[ پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 10:19 ] [ jarjor ]
درباره وبلاگ

امکانات وب


دریافت كد ساعت
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif

استخاره آنلاین با قرآن کریم